HAKKIMIZDA DAHA İYİ İÇGÖRÜ VE ÖNGÖRÜ İÇİN

COGITEM iş ortaklarına veriye dayalı ve öngörüsel pazarlama içgörüsü ve analitiği çözümleri sunar. Bunu yaparken temel amacımız müşterilerin alışveriş yolculuğunu ürünlerle ilgili bilgi arama, pazarlama iletişimi, satın alım, kullanım ve satış sonrası destek ve hizmetler gibi farklı aşamaları içeren bütünsel bir süreç olarak ele alarak bundan en doğru şekilde geleceği öngörebilen içgörü ve sonuçları çıkarmaktır.

Tüketicilerin gelecekteki yönelimlerini, satın alma ve kullanım alışkanlıklarını anlamak ve öngörmek için firma içi ve dışı kaynaklardan elde edilebilecek, her tür marka, kanal ve firma etkileşimi verilerini kullanıyoruz.

Çözümlerimizi geliştirirken, iş ortaklarımızın firma içi kaynaklardan elde ettiğimiz geçmişe yönelik satış, kullanım, müşteri destek hizmetleri ve pazarlama iletişimi verileri yanında, firma dışı pazar araştırma şirkertleri kanalıyla elde edilen anket ve diğer pazar araştırması verilerini bütünleşik olarak bir arada değerlendiriyoruz.

Uzun yıllar pazar araştırmaları ve öngörüsel ileri müşteri analitiği alanında, farklı ülkeler ve sektörlerde çok sayıda proje gerçekleştirmiş ve iş ortaklarımıza değer yaratan stratejik öngörüler sunmuş tecrübeli bir ekibiz. Temel yaklaşımımız gereği her müşterinin kendine has ihtiyaç ve  öncelikleri olduğunun bilinciyle iş ortaklarımıza yaratıcı ve müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş çözümler sunuyoruz.