DAHA İYİ MÜŞTERİ
İÇGÖRÜ ve ÖNGÖRÜSÜ

COGITEM müşteri davranışı ve yönelimlerine ilişkin firma içi ve dışı verileri (satış verileri, müşterilerin kanal kullanımı verileri, websitesi kullanımı, geçmişe dönük firma ile iletişime geçtiği bilgiler, şikayetleri vs.) bütünleşik olarak kullanarak pazarlama zekası ve müşteri analitiği çözümleri sunar.

DAHA İYİ İÇGÖRÜ ve ÖNGÖRÜ: Çoğu firmanın iç veri olarak sahip olduğu, müşterilerin geçmişe yönelik davranışsal veriler gelecekteki müşteri tutum ve davranışlarını tahmin etmede etkin olarak kullanılabilir. Bu tip verilerin tek başına ya da pazarlama araştırması (anket) çalışmalarından elde edilen verilerle birlikte bütünleşik olarak kullanılması ise etkin bir pazarlama zekası ve müşteri analitiği yaklaşımı ile birlikte ele alınırsa firmalara çok daha iyi içgörü ve geleceğe yönelik öngörüler sağlar.

DAHA EKONOMİK: Kullanıma hazır ve öngörü gücü açısından etkin olan geçmişe yönelik müşteri davranışı verileri ile yapılacak araştırma niteliksel ve niceliksel pazarlama araştırmaları (anket çalışmaları) ile kıyaslandığında çok daha ekonomiktir.

DAHA HIZLI: Klasik pazarlama araştırma teknikleri araştırma tasarımı ve saha süreçleri içerdiğinden daha çok zaman gerektirir. Oysa güncel ve davranışsal verilere dayalı pazarlama zekasi ve tüketici analizleri sadece veri işlem, analizi, modellemesi ve raporlaması için zaman gerekir dolayısıyla çok daha HIZLIDIR.

 

Bu nedenle COGITEM saha araştırmaları YAPMAMAKTADIR. Pazarlama araştırmalarının ileri, tamamlayıcı ve değer sunan bir aşaması olarak ileri pazarlama zekası ve müşteri analitiği çözümlerini firmaların hali hazırda sahip olduğu davranışsal müşteri verilerini (varsa) daha önce yapılmış pazarlama araştırması verileri ile birlikte, entegre eder ve geliştirdiği modellerle firmalara müşteri davranış ve tutumları ile ilgili stratejik içgörü ve öngörü sağlar.